فروش عمده خرما مضافتی درجه 3

تمایل به خرید انواع خرماهای مضافتی درجه یک یا درجه سه دارید؟ قیمت خرید و فروش انواع خرماهای مضافتی درجه 3 به صورت عمده و جزیی چقدر هست؟
می خواهید از خرما با درجه کیفیت متوسط بخرید. خرماهای مضافتی درجه سه می توانید گزینه مناسبی برای خرید شما باشند. این خرماها مانند سایر خرماها از کیفیت و بهداشت خوبی برخوردار هستند تنها با این تفاوت که از این خرماها بیشتر برای کارهای بهداشتی و درمانی استفاده می کنند.