نرخ خرید خرما مضافتی خشک شده

تمایل دارید از انواع خرما مضافتی خشک شده به صورت عمده بخرید ولی از قیمت و نرخ فروش روز آن خبر ندارید؟
آیا تمایل به خرید و مصرف انواع خرماهای مضافتی با قابلیت ماندگاری بالا در محیط بیرون یخچال دارید ولی خرماهای مضافتی قابلیت ماندگاری به مدت طولانی را ندارند لذا برای همین کار به دنبال خرید انواع خرما جنوب خشک و تازه هستید که قابلیت ماندگاری بالا را در فضای بیرون یخچال را دارند.